Header background
  • Một chiều
  • Khứ hồi

Tìm chỗ ở

Giờ Tàu
Việt Nam
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 50 $ 12 giờ 26 phút 4 13:00 05:20 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 43 $ 19 giờ 30 phút 5 15:47 06:52 608 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 40 $ 22 giờ 19 phút 5 13:06 03:40 636 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 24 $ 8 giờ 42 phút 8 07:14 05:26 321 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,93 $ 3 giờ 46 phút 4 07:07 09:25 73 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 50 $ 12 giờ 8 phút 4 13:00 04:55 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội 35 $ 17 giờ 35 phút 6 08:09 01:45 605 km
Tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội 10 $ 2 giờ 35 phút 3 16:05 01:40 89 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội 35 $ 14 giờ 56 phút 6 10:54 04:33 540 km
Tàu từ Nha Trang đến Hà Nội 49 $ 4 giờ 20 phút 4 10:20 06:31 1.039 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 43 $ 18 giờ 20 phút 5 13:00 04:55 608 km
Tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng 35 $ 16 giờ 14 phút 8 13:00 05:20 605 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 11 $ 3 giờ 1 phút 6 06:06 03:40 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Đà Nẵng 28 $ 10 giờ 12 phút 9 10:21 06:31 438 km
Tàu từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng - 5 giờ 43 phút 9 00:24 02:07 277 km
Tàu từ Phan Thiết đến Đà Nẵng 63 $ 23 giờ 20 phút 1 20:10 19:30 572 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 $ 2 giờ 37 phút 3 13:00 01:15 89 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 40 $ 21 giờ 17 phút 5 13:00 04:55 636 km
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Huế 35 $ 13 giờ 30 phút 9 13:00 05:20 540 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 11 $ 2 giờ 33 phút 5 08:09 21:19 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế 28 $ 13 giờ 22 phút 5 10:21 06:31 499 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 21,43 $ 17 giờ 1 phút 3 07:10 21:20 510 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 24 $ 7 giờ 23 phút 9 13:00 04:55 321 km
Tàu từ Hà Nội đến Nha Trang 49 $ 8 giờ 33 phút 4 13:00 05:20 1.039 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Nha Trang 28 $ 10 giờ 31 phút 8 08:21 06:52 438 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Nha Trang 28 $ 13 giờ 26 phút 5 14:00 03:40 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 7,95 $ 3 giờ 21 phút 6 12:00 07:05 73 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 16,62 $ 14 giờ 26 phút 3 07:16 18:50 648 km
Tàu từ Nha Trang đến Vũng Tàu 8,04 $ 4 giờ 35 phút 3 14:31 08:52 312 km

  • Omio 10% cashback

  • Booking.com 4% cashback

  • Rentalcars.com

  • modal.deal.exclusiveAccessInfo

2
Ngày
:
14
:
35
:
33