Giờ Tàu
Việt Nam
Những cộng sự của chúng ta Cách tốt nhất để tìm và so sánh vé tàu, xe buýt, xe hơi và vé máy bay. Chúng tôi làm việc với hơn 100 đối tác để cung cấp cho bạn giá tốt nhất trên thị trường.
references references references references references references references references references references
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 43,80 $ 10 giờ 42 phút 5 13:00 05:15 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 35,04 $ 18 giờ 18 phút 6 15:00 06:25 608 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 36,79 $ 21 giờ 8 phút 5 13:02 03:29 636 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 25,40 $ 8 giờ 14 phút 8 00:14 06:11 321 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,10 $ 3 giờ 46 phút 4 07:07 09:25 73 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 43,80 $ 10 giờ 59 phút 4 13:00 04:10 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội 30,66 $ 17 giờ 15 phút 8 07:57 01:45 605 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội 31,53 $ 14 giờ 34 phút 7 10:34 04:33 540 km
Tàu từ Nha Trang đến Hà Nội 42,92 $ 3 giờ 21 phút 4 07:17 20:49 1.039 km
Tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội 10 $ 2 giờ 35 phút 3 16:05 01:40 89 km
Tàu từ Thanh Hóa đến Hà Nội 12,26 $ 3 giờ 52 phút 4 07:43 21:50 136 km
Tàu từ Bình Thuận đến Hà Nội 43,80 $ 10 giờ 10 phút 2 16:46 02:06 1.325 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 31,53 $ 17 giờ 57 phút 5 13:00 04:10 608 km
Tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng 36,79 $ 16 giờ 15 phút 8 13:00 05:20 605 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 9,64 $ 2 giờ 37 phút 6 13:02 03:29 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Đà Nẵng 26,28 $ 10 giờ 16 phút 5 07:17 01:14 438 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Đà Nẵng 14,15 $ 13 giờ 52 phút 3 07:10 18:16 459 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng 8,76 $ 2 giờ 37 phút 3 13:00 01:15 89 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 42 $ 20 giờ 58 phút 5 13:00 04:10 636 km
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Huế 31,53 $ 13 giờ 25 phút 10 13:00 05:20 540 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 19,20 $ 17 giờ 1 phút 3 07:10 21:20 510 km
Tàu từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế 24,53 $ 11 giờ 33 phút 5 15:34 05:20 679 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 9,64 $ 2 giờ 37 phút 5 07:57 20:42 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế 28 $ 13 giờ 12 phút 6 07:17 03:04 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 24,53 $ 8 giờ 3 phút 9 13:00 04:20 321 km
Tàu từ Hà Nội đến Nha Trang 42,92 $ 9 giờ 20 phút 6 06:00 05:15 1.039 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Nha Trang 24,53 $ 10 giờ 3 phút 6 15:00 06:25 438 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Nha Trang 24,53 $ 12 giờ 50 phút 6 13:02 03:29 499 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Nha Trang 6,30 $ 4 giờ 3 phút 3 07:10 10:07 88 km
Tàu từ Đồng Hới đến Nha Trang 35 $ 16 giờ 8 phút 4 09:52 23:40 643 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 17,12 $ 11 giờ 8 phút 4 06:00 08:27 433 km
Tàu từ Hà Nội đến Quy Nhơn 32,14 $ 21 giờ 30 phút 4 06:00 18:38 882 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn - 5 giờ 42 phút 8 01:16 04:02 277 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 7,12 $ 3 giờ 21 phút 6 12:00 07:05 73 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 14,89 $ 14 giờ 26 phút 3 07:16 18:50 648 km
Tàu từ Nha Trang đến Vũng Tàu 7,20 $ 4 giờ 35 phút 3 14:31 08:52 312 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu 4,74 $ 14 phút 1 19:20 19:34 232 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 10 $ 3 giờ 44 phút 1 06:40 10:24 234 km
Tàu từ Hà Nội đến Ðà Lạt 25,79 $ 30 giờ 51 phút 3 12:00 08:31 1.047 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 15,76 $ 14 giờ 26 phút 3 07:16 18:50 459 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 22,84 $ 16 giờ 49 phút 1 04:30 21:19 510 km
Tàu từ Nha Trang đến Ðà Lạt 7,25 $ 4 giờ 35 phút 3 14:31 08:52 88 km
Logo
authentication

đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng nhập Virail để nhận ưu đãi du lịch độc quyền

Booking.com

2% cashback