Header background
Giờ Tàu
Việt Nam
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 50 $ 11 giờ 10 phút 5 13:00 05:15 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 40 $ 18 giờ 18 phút 6 15:00 06:25 608 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 42 $ 21 giờ 8 phút 5 13:02 03:29 636 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 29 $ 8 giờ 14 phút 8 09:38 06:11 321 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh 7,93 $ 3 giờ 46 phút 4 07:07 09:25 73 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 50 $ 10 giờ 59 phút 5 13:00 04:10 1.137 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội 35 $ 17 giờ 15 phút 7 07:57 01:45 605 km
Tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội 10 $ 2 giờ 34 phút 4 16:05 01:40 89 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội 35 $ 14 giờ 35 phút 7 03:34 04:33 540 km
Tàu từ Nha Trang đến Hà Nội 49 $ 3 giờ 46 phút 5 00:17 20:49 1.039 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 36 $ 17 giờ 57 phút 6 13:00 04:10 608 km
Tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng 35 $ 16 giờ 15 phút 8 13:00 05:20 605 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 11 $ 2 giờ 38 phút 6 06:02 03:29 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Đà Nẵng 28 $ 10 giờ 48 phút 7 00:17 01:14 438 km
Tàu từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng - 5 giờ 43 phút 9 00:24 02:07 277 km
Tàu từ Phan Thiết đến Đà Nẵng 63 $ 23 giờ 20 phút 1 20:10 19:30 572 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 $ 2 giờ 36 phút 4 13:00 01:15 89 km
Tàu từ Hải Dương đến Hải Phòng - 56 phút 8 07:21 19:53 37 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 42 $ 20 giờ 57 phút 6 13:00 04:10 636 km
Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Huế 35 $ 13 giờ 30 phút 10 13:00 05:20 540 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 11 $ 2 giờ 41 phút 5 07:57 20:42 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế 28 $ 13 giờ 12 phút 5 07:17 03:04 499 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 21,43 $ 17 giờ 1 phút 3 07:10 21:20 510 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 24 $ 8 giờ 4 phút 8 06:00 04:20 321 km
Tàu từ Hà Nội đến Nha Trang 49 $ 8 giờ 44 phút 6 13:00 05:15 1.039 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Nha Trang 28 $ 10 giờ 8 00:47 06:25 438 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Nha Trang 28 $ 11 giờ 59 phút 9 00:47 03:29 499 km
Tàu từ Vũng Tàu đến Nha Trang 6,96 $ 4 giờ 3 phút 3 07:10 10:07 312 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 19,11 $ 11 giờ 8 phút 4 06:00 08:27 433 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 7,95 $ 3 giờ 21 phút 6 12:00 07:05 73 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 16,62 $ 14 giờ 26 phút 3 07:16 18:50 648 km
Tàu từ Nha Trang đến Vũng Tàu 8,04 $ 4 giờ 35 phút 3 14:31 08:52 312 km
Tàu từ Ðà Lạt đến Vũng Tàu 5,29 $ 14 phút 1 19:20 19:34 232 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 11,17 $ 3 giờ 44 phút 1 06:40 10:24 234 km
Tàu từ Hà Nội đến Ðà Lạt 28,79 $ 30 giờ 51 phút 3 12:00 08:31 1.047 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 17,59 $ 14 giờ 26 phút 3 07:16 18:50 459 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 25,49 $ 16 giờ 49 phút 1 04:30 21:19 510 km
Tàu từ Nha Trang đến Ðà Lạt 8,10 $ 4 giờ 35 phút 3 14:31 08:52 88 km

  • Omio 10% cashback

  • Booking.com 2% cashback

  • Rentalcars.com

2
Ngày
:
14
:
35
:
33

Logo
authentication

đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng nhập Virail để nhận ưu đãi du lịch độc quyền

Booking.com

2% cashback