Chuyến bay tại Quảng Đông: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Đông Hoản


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thượng Hải đến Đông Hoản - - - - - 1.186 km
Bay từ Bắc Kinh đến Đông Hoản - - - - - 1.891 km
Bay từ Thiên Tân đến Đông Hoản - - - - - 1.819 km
Bay từ Quảng Châu đến Đông Hoản - - - - - 51 km
Bay từ Thâm Quyến đến Đông Hoản - - - - - 65 km

Sán Đầu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thượng Hải đến Sán Đầu 93,50 $ 13 giờ 21 phút 141 07:35 06:50 991 km
Bay từ Bắc Kinh đến Sán Đầu 283,78 $ 13 giờ 35 phút 158 08:15 05:25 1.839 km
Bay từ Quảng Châu đến Sán Đầu 45,31 $ 1 giờ 5 phút 4 09:25 22:35 355 km
Bay từ Vũ Hán đến Sán Đầu 57,69 $ 1 giờ 55 phút 2 03:30 05:25 838 km
Bay từ Yiwu đến Sán Đầu 131,87 $ 17 giờ 56 phút 25 14:35 06:30 741 km
Bay từ Thâm Quyến đến Sán Đầu 202,21 $ 13 giờ 58 phút 25 09:25 02:25 286 km
Bay từ Nam Kinh đến Sán Đầu 273,32 $ 16 giờ 53 phút 11 23:50 06:40 988 km
Bay từ Lệ Giang đến Sán Đầu 250,60 $ 20 giờ 37 phút 25 13:00 06:25 1.704 km

Zhongshan


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Quảng Châu đến Zhongshan - - - - - 340 km
Bay từ Chu Hải đến Zhongshan - - - - - 327 km
Bay từ Shunde đến Zhongshan - - - - - 324 km
Bay từ Ronggui đến Zhongshan - - - - - 319 km
Bay từ Bijiang đến Zhongshan - - - - - 389 km

Yết Dương


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Quảng Châu đến Yết Dương - - - - - 322 km
Bay từ Vũ Hán đến Yết Dương - - - - - 810 km
Bay từ Đông Hoản đến Yết Dương - - - - - 273 km
Bay từ Trùng Khánh đến Yết Dương - - - - - 1.183 km
Bay từ Sán Đầu đến Yết Dương - - - - - 40 km

Trạm Giang


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thượng Hải đến Trạm Giang 116,18 $ 11 giờ 45 phút 25 07:20 06:25 1.563 km
Bay từ Bắc Kinh đến Trạm Giang 331,59 $ 13 giờ 7 phút 25 13:35 00:50 2.149 km
Bay từ Thiên Tân đến Trạm Giang 206,95 $ 12 giờ 35 phút 23 14:00 04:20 2.090 km
Bay từ Quảng Châu đến Trạm Giang 147,39 $ 14 giờ 27 phút 25 13:30 04:20 362 km
Bay từ Vũ Hán đến Trạm Giang 63,27 $ 2 giờ 20 phút 1 15:40 18:00 1.106 km

Chu Hải


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thượng Hải đến Chu Hải 67,84 $ 3 giờ 3 phút 8 13:45 06:00 1.265 km
Bay từ Bắc Kinh đến Chu Hải 221,38 $ 9 giờ 34 phút 25 12:50 00:50 1.978 km
Bay từ Trùng Khánh đến Chu Hải 76,56 $ 2 giờ 4 phút 6 13:25 22:00 1.071 km
Bay từ Thành Đô đến Chu Hải 80,59 $ 2 giờ 34 phút 7 06:55 23:10 1.327 km
Bay từ Hợp Phì đến Chu Hải 61,13 $ 2 giờ 15 phút 2 15:55 19:45 1.127 km
Bay từ Yiwu đến Chu Hải 398,13 $ 18 giờ 31 phút 25 13:50 05:50 1.018 km

Triều Châu


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Quảng Châu đến Triều Châu - - - - - 349 km
Bay từ Vũ Hán đến Triều Châu - - - - - 805 km
Bay từ Đông Hoản đến Triều Châu - - - - - 301 km
Bay từ Trùng Khánh đến Triều Châu - - - - - 1.197 km
Bay từ Sán Đầu đến Triều Châu - - - - - 33 km