Chuyến bay đến Đà Nẵng: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 21,32 $ 1 giờ 21 phút 40 05:30 21:00 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 20,87 $ 1 giờ 20 phút 30 07:10 20:30 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 58,87 $ 15 giờ 4 phút 97 13:30 04:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 21,43 $ 1 giờ 5 phút 3 08:45 08:50 438 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 62,93 $ 10 giờ 24 phút 46 14:40 16:20 277 km


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Phan Thiết đến Đà Nẵng - - - - - 572 km