Chuyến bay đến Thành Đô: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thượng Hải đến Thành Đô 43,61 $ 3 giờ 34 phút 41 06:20 22:10 1.658 km
Bay từ Bắc Kinh đến Thành Đô 37,46 $ 3 giờ 27 phút 22 07:10 21:15 1.516 km
Bay từ Thiên Tân đến Thành Đô 114,29 $ 12 giờ 15 phút 16 04:05 22:45 1.519 km
Bay từ Quảng Châu đến Thành Đô 33,77 $ 6 giờ 6 phút 98 13:30 21:20 1.238 km
Bay từ Thâm Quyến đến Thành Đô 189,29 $ 7 giờ 25 phút 25 08:00 02:40 1.342 km