Chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 22,17 $ 2 giờ 11 phút 74 15:55 22:30 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,64 $ 1 giờ 27 phút 36 06:10 22:50 608 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 23,32 $ 1 giờ 28 phút 22 08:30 23:10 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,19 $ 1 giờ 8 phút 11 10:50 21:15 321 km
Bay từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh - - - - - 73 km