Chuyến bay đến Thành phố Huế: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 15,06 $ 1 giờ 27 phút 28 11:10 21:15 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 20,15 $ 1 giờ 14 phút 6 10:35 19:25 540 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 57,85 $ 12 giờ 39 phút 110 08:40 04:25 80 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Huế 50,51 $ 14 giờ 38 phút 104 12:20 02:50 499 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 53,36 $ 13 giờ 39 phút 121 15:00 03:55 499 km


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Lào Cai đến Thành phố Huế - - - - - 770 km