Tìm phương tiện tốt nhất từ Đà Nẵng đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Đi từ Đà Nẵng đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang (tàu)Thông tin về lộ trình từ Đà Nẵng đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

Tàu

  • Giá tốt nhất: 34$

  • Thời gian hành trình: 14 giờ 17 phút

  • Điểm khởi hành đầu tiên: 03:02
  • Điểm đến cuối cùng: 22:59

Ga Đi

  • Danang

Ga đến

  • Ninh Binh