Tìm phương tiện tốt nhất từ Hà Nội đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Đi từ Hà Nội đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang (tàu)Thông tin về lộ trình từ Hà Nội đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

Tàu

  • Giá tốt nhất: 12$

  • Thời gian hành trình: 2 giờ 7 phút

  • Điểm khởi hành đầu tiên: 06:00
  • Điểm đến cuối cùng: 20:10

Ga Đi

  • Hanoi

Ga đến

  • Ninh Binh