Tìm phương tiện tốt nhất từ NINH BÌNH, TỈNH TIỀN GIANG đến HÀ NỘI

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Đi từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Hà Nội (tàu)Thông tin về lộ trình từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Hà Nội

Tàu

  • Giá tốt nhất: 12$

  • Thời gian hành trình: 2 giờ 25 phút

  • Điểm khởi hành đầu tiên: 09:56
  • Điểm đến cuối cùng: 17:27

Ga Đi

  • Ninh Binh

Ga đến

  • Hanoi