Tìm phương tiện tốt nhất từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Đi từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh (tàu)Thông tin về lộ trình từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu

  • Giá tốt nhất: 52$

  • Thời gian hành trình: 8 giờ 12 phút

  • Điểm khởi hành đầu tiên: 08:22
  • Điểm đến cuối cùng: 11:21

Ga Đi

  • Ninh Binh

Ga đến

  • Ho Chi Minh City