Đi đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang: giá và lịch trình

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi
Di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

Tàu

 • Giá tốt nhất: 52$

 • Thời gian hành trình: 7 giờ 9 phút

 • Điểm khởi hành đầu tiên: 06:25
 • Điểm đến cuối cùng: 09:00

Ga Đi

 • Ho Chi Minh City

Ga đến

 • Ninh Binh


Di chuyển từ Nha Trang đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

Tàu

 • Giá tốt nhất: 43$

 • Thời gian hành trình: 12 giờ 19 phút

 • Điểm khởi hành đầu tiên: 13:26
 • Điểm đến cuối cùng: 16:30

Ga Đi

 • Nha Trang

Ga đến

 • Ninh Binh