Header background
  • Một chiều
  • Khứ hồi
Lịch trình bay
Việt Nam
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 20,43 $ 2 giờ 13 phút 32 06:55 22:30 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 15,51 $ 1 giờ 28 phút 14 07:30 20:00 608 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 16,53 $ 1 giờ 30 phút 8 08:55 19:40 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 15,49 $ 1 giờ 6 phút 12 08:50 18:00 321 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 18,57 $ 2 giờ 9 phút 27 06:00 22:30 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 24,89 $ 1 giờ 20 phút 14 07:55 22:35 605 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 186 $ 15 giờ 4 phút 10 10:50 02:20 89 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 17,24 $ 1 giờ 18 phút 2 10:05 10:25 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 24,87 $ 1 giờ 53 phút 13 09:00 21:45 1.039 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 15,42 $ 1 giờ 24 phút 10 05:50 18:05 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 17,48 $ 1 giờ 21 phút 15 07:15 18:00 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 81,35 $ 15 giờ 29 phút 17 16:55 02:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 19,88 $ 1 giờ 27 phút 2 08:50 09:10 438 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 172,24 $ 8 giờ 34 phút 6 14:55 16:20 277 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 28,43 $ 5 giờ 26 phút 12 04:30 14:25 1.117 km
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 58,10 $ 10 giờ 23 phút 25 11:30 02:10 89 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 46,83 $ 1 giờ 10 phút 1 13:15 14:25 557 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 75 $ 14 giờ 21 phút 110 08:35 22:30 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 20,66 $ 1 giờ 27 phút 13 17:35 21:10 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 17,24 $ 1 giờ 15 phút 4 08:10 10:45 540 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 117,25 $ 12 giờ 41 phút 25 12:00 01:45 80 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 168,80 $ 23 giờ 16 phút 13 16:10 19:30 499 km
Bay từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 38,23 $ 1 giờ 15 phút 1 09:25 09:25 510 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 31,03 $ 1 giờ 11 phút 13 05:30 17:40 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 48,13 $ 1 giờ 55 phút 7 06:35 17:55 1.039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 18,65 $ 1 giờ 32 phút 2 07:00 07:00 438 km
Bay từ Hải Phòng đến Nha Trang 1.130,90 $ 1 giờ 45 phút 1 15:45 15:45 995 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 156,36 $ 26 giờ 42 phút 4 13:35 14:20 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 93,70 $ 14 giờ 12 phút 24 14:30 02:55 127 km
Bay từ Hà Nội đến Cần Thơ 34,58 $ 2 giờ 12 phút 9 06:40 19:20 1.222 km
Bay từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 49,56 $ 10 giờ 14 phút 22 11:20 23:00 720 km
Bay từ Nha Trang đến Cần Thơ 58,97 $ 17 giờ 12 phút 104 07:10 20:35 445 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 50,03 $ 4 giờ 47 phút 25 06:00 12:25 648 km

  • Omio 10% cashback

  • Booking.com 4% cashback

  • Rentalcars.com

  • modal.deal.exclusiveAccessInfo

2
Ngày
:
14
:
35
:
33