• Một chiều
  • Khứ hồi

Tìm chỗ ở

Lịch trình bay
Việt Nam
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 24,59 $ 2 giờ 11 phút 92 05:00 22:50 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 22,41 $ 1 giờ 28 phút 27 06:10 20:30 608 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,08 $ 2 giờ 1 phút 19 05:55 17:55 1.117 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 21,08 $ 1 giờ 26 phút 17 07:40 23:00 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 18,77 $ 1 giờ 4 phút 14 08:45 22:45 321 km
Bay từ Cần Thơ đến Thành phố Hồ Chí Minh 86,62 $ 12 giờ 24 phút 25 11:55 01:30 127 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 25,86 $ 2 giờ 10 phút 89 07:15 23:30 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 24,70 $ 1 giờ 21 phút 15 14:35 22:10 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 27,51 $ 1 giờ 17 phút 5 10:45 21:00 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 26,67 $ 1 giờ 52 phút 18 09:45 19:35 1.039 km
Bay từ Cần Thơ đến Hà Nội 29,83 $ 2 giờ 11 phút 7 09:35 15:15 1.222 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 186 $ 15 giờ 4 phút 10 10:50 02:20 89 km
Bay từ Thanh Hóa đến Hà Nội 312,48 $ 17 giờ 20 phút 1 14:40 08:00 136 km
Bay từ Bình Thuận đến Hà Nội 159,18 $ 16 giờ 23 phút 46 13:15 23:50 1.325 km
Bay từ Côn Đảo đến Hà Nội - 4 giờ 52 phút 5 15:30 02:10 1.373 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 22,72 $ 1 giờ 21 phút 25 05:35 20:10 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 24,80 $ 1 giờ 23 phút 18 05:30 19:55 605 km
Bay từ Hải Phòng đến Đà Nẵng 19,36 $ 18 giờ 7 phút 56 20:00 17:25 557 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 23,40 $ 1 giờ 5 phút 1 07:25 07:25 438 km
Bay từ Cần Thơ đến Đà Nẵng 22,12 $ 1 giờ 27 phút 2 09:15 19:10 720 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 81,35 $ 15 giờ 29 phút 17 16:55 02:30 80 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 172,24 $ 8 giờ 34 phút 6 14:55 16:20 277 km
Bay từ Thành phố Tuy Hòa đến Đà Nẵng 96,38 $ 25 giờ 10 phút 63 12:00 20:20 351 km
Bay từ Ðiện Biên Phủ đến Đà Nẵng 141,39 $ 16 giờ 44 phút 36 18:20 23:20 806 km
Bay từ Đồng Hới đến Đà Nẵng 67,61 $ 18 giờ 9 phút 25 15:40 03:50 231 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 28,60 $ 8 giờ 50 phút 17 05:40 22:55 1.117 km
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 58,10 $ 10 giờ 23 phút 25 11:30 02:10 89 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 22,31 $ 4 giờ 3 phút 28 11:00 13:15 557 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 57,83 $ 14 giờ 18 phút 104 07:30 22:30 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 20,66 $ 1 giờ 27 phút 13 07:15 21:10 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 28,74 $ 1 giờ 19 phút 6 08:50 17:45 540 km
Bay từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 38,23 $ 1 giờ 15 phút 1 09:25 09:25 510 km
Bay từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế 120,98 $ 14 giờ 58 phút 25 10:55 22:25 679 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 61 $ 13 giờ 6 phút 103 11:00 04:25 80 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Huế 69,13 $ 13 giờ 24 phút 105 06:00 22:30 499 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 63,75 $ 13 giờ 4 phút 133 06:20 03:55 499 km
Bay từ Cần Thơ đến Thành phố Huế 96,08 $ 13 giờ 20 phút 25 11:15 12:20 741 km
Bay từ Quy Nhơn đến Thành phố Huế 67,69 $ 14 giờ 53 phút 25 14:35 02:25 346 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 31,61 $ 1 giờ 9 phút 7 06:45 19:00 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 21,78 $ 1 giờ 54 phút 5 14:30 09:15 1.039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 18,65 $ 1 giờ 7 phút 5 11:00 12:05 438 km
Bay từ Hải Phòng đến Nha Trang 1.130,90 $ 1 giờ 45 phút 1 15:45 15:45 995 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 156,36 $ 26 giờ 42 phút 4 13:35 14:20 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 93,70 $ 14 giờ 12 phút 24 14:30 02:55 127 km
Bay từ Hà Nội đến Cần Thơ 34,58 $ 2 giờ 12 phút 9 06:40 19:20 1.222 km
Bay từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 35,26 $ 10 giờ 14 phút 22 14:30 23:00 720 km
Bay từ Nha Trang đến Cần Thơ 57,27 $ 17 giờ 47 phút 99 07:10 20:35 445 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 50,03 $ 4 giờ 47 phút 25 06:00 12:25 648 km