Header background
Lịch trình bay
Việt Nam
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 23,08 $ 2 giờ 11 phút 107 05:00 23:25 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 27,45 $ 1 giờ 27 phút 48 18:25 23:10 608 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 45,66 $ 1 giờ 28 phút 29 08:10 22:55 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 15,17 $ 1 giờ 5 phút 12 09:45 18:00 321 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 29,28 $ 2 giờ 10 phút 104 05:00 23:45 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 17,54 $ 1 giờ 19 phút 34 06:45 22:55 605 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 186 $ 15 giờ 4 phút 10 10:50 02:20 89 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 23,41 $ 1 giờ 14 phút 10 09:05 21:25 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 48,26 $ 1 giờ 54 phút 41 07:40 20:20 1.039 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 23,28 $ 1 giờ 21 phút 48 05:35 21:15 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 28,55 $ 1 giờ 21 phút 44 05:35 21:10 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 81,35 $ 15 giờ 29 phút 17 16:55 02:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 23,40 $ 1 giờ 10 phút 2 07:25 08:55 438 km
Bay từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 172,24 $ 8 giờ 34 phút 6 14:55 16:20 277 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 58,10 $ 10 giờ 23 phút 25 11:30 02:10 89 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 33,32 $ 1 giờ 26 phút 32 06:00 20:45 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 26,91 $ 1 giờ 14 phút 6 07:10 18:30 540 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 117,25 $ 12 giờ 41 phút 25 12:00 01:45 80 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 168,80 $ 23 giờ 16 phút 13 16:10 19:30 499 km
Bay từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 117,19 $ 14 giờ 13 phút 99 09:30 20:45 510 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 17,20 $ 1 giờ 10 phút 10 06:45 16:15 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 29,64 $ 1 giờ 50 phút 41 05:15 21:45 1.039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 35,15 $ 1 giờ 12 phút 2 07:30 08:45 438 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 156,36 $ 26 giờ 42 phút 4 13:35 14:20 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Cần Thơ 16,53 $ 2 giờ 11 phút 16 06:40 19:55 1.222 km
Bay từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 70,95 $ 18 giờ 35 phút 100 06:25 21:35 720 km
Bay từ Nha Trang đến Cần Thơ 58,97 $ 20 giờ 8 phút 40 07:10 15:45 445 km
Bay từ Ðà Lạt đến Cần Thơ 45,23 $ 15 giờ 37 phút 22 06:35 07:05 359 km
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 93,70 $ 14 giờ 12 phút 24 14:30 02:55 127 km
Bay từ Thành phố Huế đến Cần Thơ 60,24 $ 26 giờ 17 phút 39 09:25 14:05 741 km
Bay từ Đồng Hới đến Cần Thơ 80,79 $ 18 giờ 7 phút 26 09:45 13:45 831 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 16,15 $ 1 giờ 9 phút 16 06:40 19:15 433 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 50,03 $ 4 giờ 47 phút 25 06:00 12:25 648 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 81,05 $ 12 giờ 29 phút 25 10:10 02:00 234 km
Bay từ Hà Nội đến Ðà Lạt 38,96 $ 1 giờ 50 phút 25 06:05 19:30 1.047 km
Bay từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 35,08 $ 6 giờ 23 phút 17 08:50 16:05 459 km
Bay từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 105,70 $ 10 giờ 17 phút 20 10:25 15:35 510 km
Bay từ Nha Trang đến Ðà Lạt 54,94 $ 12 giờ 47 phút 25 08:45 02:10 88 km

  • Omio 10% cashback

  • Booking.com 2% cashback

  • Rentalcars.com

2
Ngày
:
14
:
35
:
33

Logo
authentication

đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng nhập Virail để nhận ưu đãi du lịch độc quyền

Booking.com

2% cashback