Lịch trình bay
Việt Nam
Những cộng sự của chúng ta Cách tốt nhất để tìm và so sánh vé tàu, xe buýt, xe hơi và vé máy bay. Chúng tôi làm việc với hơn 100 đối tác để cung cấp cho bạn giá tốt nhất trên thị trường.
references references references references references references references references references references
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh 24,86 $ 2 giờ 12 phút 64 05:00 23:20 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh 23 $ 5 giờ 14 phút 70 09:15 22:25 608 km
Bay từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 26,66 $ 3 giờ 24 phút 42 08:55 22:20 636 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 13,57 $ 1 giờ 5 phút 12 10:45 18:00 321 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội 35,12 $ 2 giờ 34 phút 64 05:00 23:00 1.137 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội 26,78 $ 3 giờ 21 phút 49 08:30 22:45 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hà Nội 25,64 $ 7 giờ 52 phút 56 19:15 21:55 540 km
Bay từ Nha Trang đến Hà Nội 13,42 $ 1 giờ 52 phút 25 11:15 22:00 1.039 km
Bay từ Cần Thơ đến Hà Nội 56,90 $ 2 giờ 10 phút 16 06:10 20:40 1.222 km
Bay từ Hải Phòng đến Hà Nội 162,93 $ 15 giờ 4 phút 10 10:50 02:20 89 km
Bay từ Thanh Hóa đến Hà Nội 273,72 $ 17 giờ 20 phút 1 14:40 08:00 136 km
Bay từ Bình Thuận đến Hà Nội 139,44 $ 16 giờ 23 phút 46 13:15 23:50 1.325 km
Bay từ Côn Đảo đến Hà Nội - 4 giờ 52 phút 5 15:30 02:10 1.373 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 25,49 $ 4 giờ 1 phút 56 17:20 20:30 608 km
Bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng 23,59 $ 4 giờ 1 phút 61 20:15 23:20 605 km
Bay từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 71,26 $ 15 giờ 29 phút 17 16:55 02:30 80 km
Bay từ Nha Trang đến Đà Nẵng 47,55 $ 1 giờ 10 phút 2 09:25 08:55 438 km
Bay từ Ðà Lạt đến Đà Nẵng 23,24 $ 1 giờ 10 phút 2 14:35 18:20 459 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 14,42 $ 8 giờ 19 phút 55 08:25 23:20 1.117 km
Bay từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 24,98 $ 1 giờ 20 phút 2 18:00 18:00 557 km
Bay từ Nha Trang đến Hải Phòng 90,02 $ 1 giờ 45 phút 9 09:00 18:10 995 km
Bay từ Ðà Lạt đến Hải Phòng 50,06 $ 12 giờ 2 phút 50 07:00 20:45 1.009 km
Bay từ Đồng Hới đến Hải Phòng 82,35 $ 19 giờ 9 phút 25 15:40 23:15 378 km
Bay từ Hà Nội đến Hải Phòng 50,90 $ 10 giờ 23 phút 25 11:30 02:10 89 km
Bay từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 79,14 $ 21 giờ 52 phút 100 08:50 23:30 499 km
Bay từ Vinh đến Hải Phòng 54,12 $ 15 giờ 40 phút 50 08:30 21:25 265 km
Bay từ Thanh Hóa đến Hải Phòng 149,26 $ 12 giờ 45 phút 6 15:20 07:40 152 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Huế 40,69 $ 7 giờ 38 phút 57 17:15 23:00 636 km
Bay từ Hà Nội đến Thành phố Huế 25,63 $ 7 giờ 2 phút 50 18:25 23:20 540 km
Bay từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 64,93 $ 12 giờ 16 phút 79 09:30 20:50 510 km
Bay từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế 105,97 $ 14 giờ 58 phút 25 10:55 22:25 679 km
Bay từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 102,71 $ 12 giờ 41 phút 25 12:00 01:45 80 km
Bay từ Hải Phòng đến Thành phố Huế 72,05 $ 25 giờ 10 phút 89 06:15 19:55 499 km
Bay từ Nha Trang đến Thành phố Huế 147,87 $ 23 giờ 16 phút 13 16:10 19:30 499 km
Bay từ Cần Thơ đến Thành phố Huế 84,16 $ 13 giờ 20 phút 25 11:15 12:20 741 km
Bay từ Quy Nhơn đến Thành phố Huế 59,29 $ 14 giờ 53 phút 25 14:35 02:25 346 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 15,28 $ 1 giờ 10 phút 10 09:00 16:15 321 km
Bay từ Hà Nội đến Nha Trang 25,63 $ 1 giờ 53 phút 24 05:50 19:10 1.039 km
Bay từ Đà Nẵng đến Nha Trang 38,10 $ 1 giờ 12 phút 2 07:00 08:45 438 km
Bay từ Hải Phòng đến Nha Trang 990,62 $ 1 giờ 45 phút 1 15:45 17:30 995 km
Bay từ Thành phố Huế đến Nha Trang 136,97 $ 26 giờ 42 phút 4 13:35 14:20 499 km
Bay từ Ðà Lạt đến Nha Trang 51,82 $ 14 giờ 24 phút 25 14:00 03:00 88 km
Bay từ Cà Mau đến Nha Trang 148,53 $ 13 giờ 19 phút 15 13:15 19:45 558 km
Bay từ Thành phố Tuy Hòa đến Nha Trang 156,88 $ 19 giờ 25 phút 1 20:10 15:35 96 km
Bay từ Tam Kỳ đến Nha Trang 128,03 $ 13 giờ 53 phút 21 14:25 03:00 378 km
Bay từ Đồng Hới đến Nha Trang 57,36 $ 21 giờ 32 phút 13 15:40 23:15 643 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Hà Nội đến Cần Thơ 14,48 $ 2 giờ 11 phút 16 06:40 19:55 1.222 km
Bay từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 62,15 $ 18 giờ 35 phút 100 06:25 21:35 720 km
Bay từ Nha Trang đến Cần Thơ 51,66 $ 20 giờ 8 phút 40 07:10 15:45 445 km
Bay từ Ðà Lạt đến Cần Thơ 39,62 $ 15 giờ 37 phút 22 06:35 07:05 359 km
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 82,08 $ 14 giờ 12 phút 24 14:30 02:55 127 km
Bay từ Thành phố Huế đến Cần Thơ 52,76 $ 26 giờ 17 phút 39 09:25 14:05 741 km
Bay từ Đồng Hới đến Cần Thơ 70,77 $ 18 giờ 7 phút 26 09:45 13:45 831 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn 14,14 $ 1 giờ 9 phút 16 06:40 19:15 433 km
Bay từ Hà Nội đến Quy Nhơn 44,13 $ 1 giờ 36 phút 19 06:20 17:35 882 km
Bay từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn 126,22 $ 26 giờ 10 13:00 17:50 277 km
Bay từ Thành phố Huế đến Quy Nhơn 69,99 $ 14 giờ 42 phút 25 13:30 02:40 346 km
Bay từ Nha Trang đến Quy Nhơn 92,21 $ 12 giờ 36 phút 25 10:45 03:10 170 km
Bay từ Vinh đến Quy Nhơn 49,79 $ 25 giờ 17 phút 29 09:50 13:05 662 km
Bay từ Đồng Hới đến Quy Nhơn 83,83 $ 18 giờ 35 phút 8 13:35 19:25 496 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 43,83 $ 4 giờ 47 phút 25 06:00 12:25 648 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt 70,99 $ 12 giờ 29 phút 25 10:10 02:00 234 km
Bay từ Hà Nội đến Ðà Lạt 36,96 $ 5 giờ 4 phút 49 05:00 23:20 1.047 km
Bay từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 30,73 $ 6 giờ 32 phút 17 08:55 16:05 459 km
Bay từ Hải Phòng đến Ðà Lạt 74,92 $ 31 giờ 27 phút 11 10:40 11:20 1.009 km
Bay từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 41,05 $ 9 giờ 20 phút 48 08:55 22:10 510 km
Bay từ Nha Trang đến Ðà Lạt 48,13 $ 12 giờ 47 phút 25 08:45 02:10 88 km
Bay từ Đồng Hới đến Ðà Lạt 118,13 $ 21 giờ 40 phút 5 19:20 14:10 644 km
Bay từ Phú Quốc đến Ðà Lạt 153,56 $ 15 giờ 24 phút 25 12:45 02:35 524 km
Logo
authentication

đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng nhập Virail để nhận ưu đãi du lịch độc quyền

Booking.com

2% cashback