Header background
  • Một chiều
  • Khứ hồi
Tìm chỗ ở
Giờ xe buýt
Việt Nam
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 21,75 $ 16 giờ 12 phút 6 01:30 15:42 636 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh - 9 giờ 34 phút 9 20:15 22:00 321 km
Xe buýt từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh - 2 giờ 19 phút 10 06:00 19:00 73 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hà Nội - 11 giờ 7 phút 3 13:00 14:00 605 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Hà Nội - 2 giờ 30 phút 13 05:30 19:00 89 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hà Nội 16 $ 10 giờ 37 phút 4 13:00 17:00 540 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Hà Nội - 28 giờ 48 phút 3 03:12 10:36 1.039 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Đà Nẵng - 16 giờ 6 phút 4 17:40 18:03 605 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 11,60 $ 2 giờ 20 phút 5 06:00 18:00 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Đà Nẵng 13,90 $ 10 giờ 40 phút 10 18:00 19:30 438 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng 6,69 $ 1 giờ 46 phút 12 06:00 17:30 89 km
Xe buýt từ Hải Dương đến Hải Phòng 10,01 $ 3 giờ 10 phút 2 14:30 21:40 37 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế - 14 giờ 53 phút 3 17:30 18:00 540 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 11,60 $ 2 giờ 53 phút 2 06:00 14:00 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Huế - 10 giờ 53 phút 7 18:00 19:30 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang - 10 giờ 21 phút 19 08:00 23:00 321 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Nha Trang - 26 giờ 18 phút 5 07:00 23:48 1.039 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Nha Trang - 10 giờ 36 phút 6 17:00 17:30 438 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Nha Trang - 13 giờ 30 phút 1 14:00 14:00 499 km
Xe buýt từ Vũng Tàu đến Nha Trang 10,99 $ 9 giờ 12 phút 1 18:00 03:12 312 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu - 2 giờ 30 phút 12 07:00 18:00 73 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 22,38 $ 20 giờ 1 18:00 14:00 648 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Vũng Tàu 6,59 $ 2 giờ 1 22:00 00:00 312 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ðà Lạt - 7 giờ 3 phút 17 21:00 23:00 234 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 16,84 $ 17 giờ 3 13:30 17:15 459 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Ðà Lạt 8,52 $ 4 giờ 14 08:00 16:00 88 km

  • Omio 10% cashback

  • Booking.com 2% cashback

  • Rentalcars.com

2
Ngày
:
14
:
35
:
33

Logo
authentication

đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng nhập Virail để nhận ưu đãi du lịch độc quyền

Booking.com

2% cashback