Giờ xe buýt
Việt Nam
Những cộng sự của chúng ta Cách tốt nhất để tìm và so sánh vé tàu, xe buýt, xe hơi và vé máy bay. Chúng tôi làm việc với hơn 100 đối tác để cung cấp cho bạn giá tốt nhất trên thị trường.
references references references references references references references references references references
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Thành phố Hồ Chí Minh 19,48 $ 16 giờ 12 phút 6 01:30 15:42 636 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh 11,84 $ 9 giờ 31 phút 2 08:00 20:30 321 km
Xe buýt từ Vũng Tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh - 1 giờ 59 phút 6 06:00 18:01 73 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hà Nội 28,70 $ 15 giờ 52 phút 4 13:30 13:59 605 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hà Nội 14,02 $ 11 giờ 40 phút 8 16:45 17:00 540 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Hà Nội - 28 giờ 48 phút 3 03:12 10:36 1.039 km
Xe buýt từ Cần Thơ đến Hà Nội 39,96 $ 39 giờ 1 22:30 13:30 1.222 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Hà Nội - 1 giờ 43 phút 25 06:00 19:30 89 km
Xe buýt từ Thanh Hóa đến Hà Nội - 3 giờ 43 phút 4 01:30 17:00 136 km
Xe buýt từ Bình Thuận đến Hà Nội 28,06 $ 34 giờ 1 18:00 04:00 1.325 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Đà Nẵng 23,79 $ 15 giờ 56 phút 5 17:00 18:00 605 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 9,96 $ 2 giờ 52 phút 2 08:30 08:30 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Đà Nẵng - 9 giờ 15 phút 2 20:30 21:20 438 km
Xe buýt từ Ðà Lạt đến Đà Nẵng 13,03 $ 17 giờ 3 14:00 18:00 459 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 37,19 $ 37 giờ 1 14:00 13:30 1.117 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 15,50 $ 16 giờ 2 15:45 15:45 557 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Hải Phòng 29,68 $ 29 giờ 48 phút 1 03:12 09:00 995 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng - 1 giờ 30 phút 11 06:30 18:30 89 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 16,86 $ 16 giờ 12 phút 2 16:30 08:42 499 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế 25,86 $ 14 giờ 22 phút 4 17:30 18:00 540 km
Xe buýt từ Ðà Lạt đến Thành phố Huế 20,71 $ 17 giờ 1 16:00 16:00 510 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế 9,96 $ 2 giờ 58 phút 2 08:45 14:00 80 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Thành phố Huế 15,64 $ 13 giờ 45 phút 1 18:30 18:30 499 km
Xe buýt từ Cần Thơ đến Thành phố Huế 29,74 $ 25 giờ 25 phút 1 23:30 00:55 741 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang 11,83 $ 9 giờ 50 phút 2 08:00 21:30 321 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Nha Trang - 26 giờ 18 phút 5 07:00 23:48 1.039 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Nha Trang - 11 giờ 32 phút 2 18:30 18:30 438 km
Xe buýt từ Hải Phòng đến Nha Trang 34,02 $ 27 giờ 4 09:00 22:00 995 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Nha Trang 15,62 $ 13 giờ 8 phút 2 14:00 14:00 499 km
Xe buýt từ Ðà Lạt đến Nha Trang 6,96 $ 3 giờ 15 phút 28 14:00 22:00 88 km
Xe buýt từ Cà Mau đến Nha Trang - 16 giờ 15 phút 2 13:00 13:00 558 km
Xe buýt từ Đồng Hới đến Nha Trang 18,85 $ 18 giờ 36 phút 2 06:18 00:54 643 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Hà Nội đến Cần Thơ 33,84 $ 41 giờ 12 phút 1 03:30 20:42 1.222 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Cần Thơ 23,90 $ 26 giờ 1 18:12 20:12 720 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Cần Thơ - 12 giờ 54 phút 13 11:15 19:00 445 km
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ 16,45 $ 3 giờ 59 phút 29 07:00 23:00 127 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn - 6 giờ 5 phút 2 17:00 17:30 277 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Quy Nhơn - 4 giờ 30 phút 2 18:30 19:00 170 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 19,54 $ 2 giờ 26 phút 15 17:30 18:00 73 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu 20,06 $ 20 giờ 1 18:00 14:00 648 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Vũng Tàu 5,91 $ 2 giờ 1 22:00 00:00 312 km
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Ðà Lạt 13,07 $ 17 giờ 4 13:30 17:15 459 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Ðà Lạt 20,71 $ 17 giờ 1 14:00 14:00 510 km
Xe buýt từ Nha Trang đến Ðà Lạt - 4 giờ 8 08:00 16:00 88 km
Logo
authentication

đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng nhập Virail để nhận ưu đãi du lịch độc quyền

Booking.com

2% cashback