Tàu đến Đà Nẵng: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng 43 $ 8 giờ 48 phút 5 13:00 04:55 608 km
Tàu từ Hà Nội đến Đà Nẵng 35 $ 9 giờ 19 phút 8 13:00 05:20 605 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng 11 $ 6 giờ 20 phút 5 15:37 05:28 80 km
Tàu từ Nha Trang đến Đà Nẵng 28 $ 10 giờ 53 phút 5 10:21 03:04 438 km
Tàu từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng 11,47 $ 5 giờ 36 phút 7 00:24 20:31 277 km


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Phan Thiết đến Đà Nẵng 63 $ 23 giờ 20 phút 1 20:10 19:30 572 km