ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều Khoản và Điều Kiện Chung (GTC) cho việc sử dụng cổng thông tin Virail

 1. Chung

(1) Công ty Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Berlin (sau đây gọi là ""virail"") cung cấp một giao diện kỹ thuật cho phép các nhà cung cấp vận chuyển thương mại và cá nhân (sau đây gọi là ""Nhà cung cấp"") đặt chuyến đi vận chuyển (bằng tàu hỏa, xe buýt, chuyến bay và đi chung xe) vào cơ sở dữ liệu có thể liên kết với các trang web đặt chỗ của Nhà cung cấp khác nhau. Người dùng tìm kiếm chỗ ở (sau đây gọi là ""Người dùng"") sẽ được cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu này qua trang web www.virail.com và/hoặc các trang web khác do Virail vận hành và được chuyển hướng đến trang web của Nhà cung cấp giải pháp vận chuyển để thực hiện quá trình đặt chỗ.

(2) Các điều khoản và điều kiện này quy định việc sử dụng cơ sở dữ liệu qua các trang web Virail đã đề cập và bao gồm quyền truy cập từ các trang web di động và bất kỳ ứng dụng (""App"") nào được phát triển bởi Virail cũng như bất kỳ cổng thông tin hoặc ứng dụng cho thiết bị di động do bên thứ ba cung cấp. Các điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng; Virail từ chối áp dụng bất kỳ điều khoản và điều kiện thay thế nào mà Người dùng áp đặt.

(3) Việc sử dụng tất cả các trang web do Virail vận hành và các cơ sở dữ liệu được cung cấp (""Trang web của chúng tôi"") chỉ được phép cho việc sử dụng cá nhân. Việc sử dụng thương mại của Trang web của chúng tôi được cấm một cách rõ ràng. Trang web của chúng tôi không được sử dụng cho các đặt chỗ giả mạo, gian lận hoặc đặt cược, cũng không được sử dụng cho các đặt chỗ để đáp ứng nhu cầu tương lai. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn xác nhận từ chối thực hiện các hành động và biện pháp sau đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Virail:

- Truy cập vào trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng quy trình thủ công hoặc tự động vượt quá mục đích sử dụng cá nhân hoặc việc bao gồm Virail vào chỉ số tìm kiếm. Việc sử dụng hệ thống tự động hoặc phần mềm để trích xuất dữ liệu từ Trang web của chúng tôi (còn gọi là ""screen scraping"") bị cấm với mục đích không thương mại và thương mại.

- Vi phạm các hạn chế hiện có trong tiêu đề loại trừ robot trên Trang web của chúng tôi hoặc tránh xa biện pháp hạn chế hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào Trang web của chúng tôi.

- Sử dụng thiết bị, phần mềm hoặc chương trình ảnh hưởng hoặc cố gắng ảnh hưởng đến chức năng thông thường của Trang web của chúng tôi, hoặc thực hiện một hành động gây áp lực không thích hợp lên máy chủ, máy tính hoặc mạng của chúng tôi.

Virail giữ quyền kết thúc, tạm ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc các thành phần cụ thể của Trang web của chúng tôi theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước và loại trừ mọi trách nhiệm.

2. Dịch vụ của Virail cho người dùng

(1) Virail cung cấp chức năng tìm kiếm có mục tiêu cho phép Người dùng xác định ưu đãi của Nhà cung cấp phù hợp nhất trong cơ sở dữ liệu và sau đó chuyển hướng Người dùng đến trang web của Nhà cung cấp đó hoặc đưa Người dùng trực tiếp liên hệ với Nhà cung cấp. Do đó, Virail không phải là nhà cung cấp dịch vụ cho bất kỳ trang web nào. Cụ thể, việc sử dụng dịch vụ của Virail không tạo ra hợp đồng du lịch theo gói với Virail theo nghĩa của § 651a Bộ luật Dân sự Đức (BGB).

(2) Khi một kết quả tìm kiếm trả về một số lượng lớn kết quả, kết quả hiển thị sẽ bị giới hạn đến một số lượng cụ thể để đảm bảo tính năng tìm kiếm.

(3) Người dùng có thể sử dụng cơ sở dữ liệu của Virail miễn phí.

(4) Virail thông báo rằng các ưu đãi được đăng bởi Nhà cung cấp có thể chịu một khoản hoa hồng trong trường hợp hợp đồng đặt chỗ thành công. Cách hợp đồng này giữa Người dùng và Nhà cung cấp được hình thành và bất kỳ nội dung trong hợp đồng đó phải phù hợp với pháp luật và với bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên liên quan.

(5) Virail có thể cho phép dịch vụ của mình được cung cấp bởi bên thứ ba.

(6) Khi Virail cung cấp dịch vụ của mình miễn phí, Người dùng không có quyền đòi bồi thường hoặc thực hiện hợp đồng. Virail giữ quyền hủy ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3. Virail không chịu trách nhiệm về ưu đãi hoặc hợp đồng đặt chỗ sau này

(1) Virail chỉ là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chỉ cho phép tìm kiếm các ưu đãi phù hợp. Virail sẽ không đăng tải các ưu đãi của riêng họ trên các trang web đã đề cập, cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ ưu đãi nào được đưa ra. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm duy nhất về tất cả và bất kỳ ưu đãi nào được đăng trên các trang web đã đề cập và bất kỳ trang web nào khác được liên kết bởi Virail, cùng với bất kỳ tuyên bố liên quan nào. Virail không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc cập nhật của thông tin được đăng bởi Nhà cung cấp, đặc biệt là nơi thông tin này được lưu trữ trên thiết bị di động.

(2) Bất kỳ hợp đồng hoặc vé nào chỉ tồn tại giữa Nhà cung cấp và Người dùng. Virail được miễn trách từ bất kỳ quy định hợp đồng, thỏa thuận hoặc yêu cầu nào tồn tại giữa Người dùng và bất kỳ đại lý đặt chỗ nào bên ngoài. Việc đặt chỗ sẽ được chỉ đạo duy nhất bởi Điều Khoản và Điều Kiện Chung của nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan vận chuyển, đặc biệt là đối với việc hủy và rút lui. Nhà cung cấp dịch vụ đặt chỗ hoặc cơ quan vận chuyển vẫn là điểm liên lạc duy nhất cho quá trình đặt chỗ và thanh toán, cũng như bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hợp đồng đó. Virail không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về những vấn đề này.

(3) Các đoạn trước (1) và (2) vẫn có hiệu lực miễn là Virail bắt kịp các đặt chỗ hoặc yêu cầu đặt chỗ hoặc dữ liệu và thông tin liên quan bằng chính mình, với mục đích truyền tải đặt chỗ hoặc yêu cầu đặt chỗ đến nhà cung cấp (ví dụ, trong phạm vi của các đặt chỗ nhanh hoặc biểu mẫu yêu cầu).

(4) Các ưu đãi được cập nhật liên tục thông qua một giao diện kỹ thuật.

4. Giá cả

(1) Các giá cả được chỉ định trong các ưu đãi sẽ được xác định bởi Nhà cung cấp và được thông báo cho Virail ít nhất một lần mỗi ngày.

(2) Giá ưu đãi được hiểu là giá cuối cùng cho chỗ ở, tuy nhiên trách nhiệm đảm bảo rằng giá cả phù hợp và chính xác thuộc về Nhà cung cấp. Trong khi Virail cố gắng trình bày chi phí tổng cộng của ưu đãi, có thể có các khoản phí bổ sung được thu bởi trang web đặt chỗ của Nhà cung cấp.

5. Trách nhiệm

(1) Virail không chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc đáng tin cậy của nội dung và/hoặc ưu đãi được tạo bởi Nhà cung cấp. Cụ thể, Virail không cung cấp bất kỳ khuyến nghị hoặc thông tin bổ sung nào liên quan đến việc lựa chọn Nhà cung cấp và/hoặc ưu đãi.

(2) Virail không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn kỹ thuật nào nơi nguyên nhân nằm ngoài lĩnh vực trách nhiệm của Virail hoặc do lực lượng hậu tố.

(3) Virail không đảm bảo việc truy cập dữ liệu liên tục. Virail giữ quyền tiến hành bảo trì kỹ thuật theo yêu cầu trong thời gian cần thiết.

(4) Virail chỉ chịu trách nhiệm về thiệt hại, bất kể cơ sở pháp lý nào, do chủ ý và tội phạm. Không có trách nhiệm về sơ suất đơn giản trừ trường hợp gây thương tích cho cuộc sống, cơ thể hoặc sức khỏe và cho các yêu cầu phát sinh theo Đạo luật Trách nhiệm Sản phẩm.

(5) Các hạn chế về trách nhiệm của Virail cũng áp dụng cho trách nhiệm cá nhân của tất cả nhân viên, đại diện và đại lý.

6. Quyền riêng tư

(1) Virail ưu tiên cao nhất trong việc bảo vệ thông tin của Người dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Virail.

(2) Thông tin cá nhân chỉ được cung cấp, xử lý và sử dụng với sự đồng ý của Người dùng hoặc khi việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu đó được phép theo pháp luật.

7. Thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện Chung

(1) Virail giữ quyền thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện Chung với thông báo phù hợp ít nhất sáu tuần. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào, Virail sẽ thông báo về các thay đổi trên trang web và chỉ định ngày mà các thay đổi sẽ có hiệu lực.

(2) Nếu Người dùng không phản đối những thay đổi này trong vòng sáu tuần kể từ ngày thông báo, Điều Khoản và Điều Kiện Chung sửa đổi sẽ được coi là được chấp nhận bởi Người dùng. Người dùng sẽ được nhắc nhở về điều này trong thông báo Thay đổi Điều Kiện.

8. Điều kiện cuối cùng

(1) Luật của Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng, loại trừ Điều ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế (CISG). Nơi thực hiện và tòa án có thẩm quyền cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này với các nhà buôn, tổ chức pháp nhân hoặc cơ quan công cộng là Berlin.

(2) Lưu ý rằng ngay cả khi dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả Điều Khoản và Điều Kiện Chung này, được cung cấp và mô tả bằng tiếng Anh, trong trường hợp có sự chệch lệch giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Đức, phiên bản tiếng Đức sẽ được ưu tiên. Phiên bản tiếng Đức có thể được tìm thấy tại đường link sau: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Trong trường hợp một trong những Điều Khoản và Điều Kiện Chung này trở nên không hợp lệ hoặc không thực hiện được theo pháp luật, điều này không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần còn lại của hợp đồng.

Điều khoản và Điều kiện Nhãn trắng của Virail GmbH

1. Giới thiệu

Virail GmbH - cùng với dịch vụ tìm kiếm qua việc tổng hợp các Đối tác - cũng có thể cho phép Khách hàng đặt dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba thông qua việc sử dụng các đối tác bên thứ ba qua ""Giải pháp Nhãn trắng"" hoặc sản phẩm thay thế. Bằng cách sử dụng sản phẩm như vậy, Khách hàng có khả năng đặt chỗ với một số hãng vận chuyển được ủy quyền thông qua đối tác Nhãn trắng trên bất kỳ trang web Virail nào hoặc trên trang web Virail.

Những Điều khoản và Điều kiện này cụ thể cho các dịch vụ do Virail và Đối tác Nhãn trắng của nó cung cấp. Do đó, chúng cụ thể cho quyền truy cập và sử dụng của Khách hàng đối với Nền tảng Nhãn trắng, trách nhiệm của Đối tác Nhãn trắng và Hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ vận chuyển. 

2. Sử dụng Dịch vụ

2.1 Dịch vụ Vận chuyển Đường bộ

Virail không cung cấp bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào cho Khách hàng. Hãng vận chuyển là bên duy nhất cung cấp dịch vụ vận chuyển và chịu trách nhiệm về vé, điều kiện và hợp đồng vận chuyển và vé. Trong hầu hết các trường hợp, Virail không phải là đối tác hợp đồng cho việc bán vé vì điều này được xử lý bởi Đối tác Nhãn trắng. Do đó, Virail không chịu trách nhiệm về hợp đồng đó.

Do đó, Khách hàng phải thừa nhận rằng việc mua vé và các mục liên quan như đặt chỗ, hành lý và nâng cấp, do đó phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện (""T&C"") của Hãng vận chuyển liên quan mà Khách hàng đặt chỗ và chấp nhận khi đặt chỗ với hãng vận chuyển thông qua Nền tảng Nhãn trắng.

2.2 Thiết lập Nền tảng Nhãn trắng

Nền tảng Nhãn trắng được cung cấp bởi một đối tác bên thứ ba, Distribusion Technologies GmbH), có trụ sở tại Đức (gọi là ""Distribusion""). Distribusion phát triển và vận hành một hệ thống phân phối toàn cầu (GDS) cho vé vận chuyển đường bộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp nội dung vận chuyển đường bộ, cung cấp kỹ thuật của giải pháp nền tảng nhãn trắng cho mục đích thanh toán của khách hàng, xử lý thanh toán, thanh toán và lập hóa đơn.

Virail sử dụng dịch vụ của Distribusion để cung cấp ""Nền tảng Nhãn trắng"" cho Khách hàng để đặt vé của các Hãng vận chuyển. Do đó, Distribusion cung cấp cung cấp kỹ thuật nội dung và xử lý đặt chỗ của Khách hàng để bán vé. Là Đối tác kỹ thuật, Distribusion không chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc dịch vụ khách hàng nào. Trong trường hợp có thắc mắc hoặc khiếu nại về vấn đề thanh toán hoặc giao dịch, chúng sẽ được gửi đến Virail, người sẽ chuyển yêu cầu đến Distribusion.

2.3 Thông tin cung cấp

Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả thông tin cung cấp là chân thực, hợp lệ và hiện tại trong khi sử dụng Nền tảng Nhãn trắng. Virail và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của nó giữ quyền xác minh mọi dữ liệu được gửi bởi khách hàng để mục đích minh bạch và phát hiện gian lận.

 Khách hàng cũng chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và chi phí liên quan đến việc cung cấp thông tin không chính xác. Khi gửi thông tin này trong quá trình đặt chỗ, Khách hàng cần nhận thức rằng họ đang tiến hành theo các điều khoản và điều kiện (T&C) của Hãng vận chuyển được cung cấp trong quá trình đặt chỗ.

3. Giá cả và thanh toán

3.1 Giá cả và phí

Đề xuất của Hãng vận chuyển Nhãn trắng được quyết định duy nhất bởi Hãng vận chuyển hoặc đối tác của họ. Virail không chịu trách nhiệm về giá cả do Hãng vận chuyển đề xuất. Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về giá cả, họ nên liên hệ trực tiếp với Hãng vận chuyển.

Khách hàng cũng có thể gặp phải các mức giá khác nhau được hiển thị cho đề xuất. Điều này là do việc sử dụng bộ nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu trên kết quả tìm kiếm và/hoặc các trang liên quan khác và việc chuyển đổi tiền tệ để phản ánh giá cả qua nhiều loại tiền tệ. Bộ nhớ đệm được sử dụng để cung cấp kết quả nhanh chóng hơn cho Khách hàng để cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời giới hạn tải trên hệ thống Đối tác.

Giải pháp Nhãn trắng - cung cấp dịch vụ thanh toán - sẽ hiển thị giá chính xác để đặt vé theo tiền tệ được chọn và/hoặc có sẵn để đặt vé.

Việc liệt kê giá trong một loại tiền tệ không đảm bảo rằng đề xuất có thể được đặt chỗ trong loại tiền tệ đó. Các loại tiền tệ đặt chỗ có sẵn được xác định bởi Đối tác Giải pháp Nhãn trắng.

3.2 Thanh toán

Distribusion - với tư cách là Đối tác Giải pháp Nhãn trắng - cũng sẽ hoạt động như đối tác hợp tác của Hãng vận chuyển. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại và/hoặc thắc mắc nào về việc thanh toán một đề xuất qua Giải pháp Nhãn trắng, bạn nên liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của Virail, người sau đó sẽ chuyển khiếu nại và/hoặc thắc mắc của bạn đến Distribusion.

Khi mua một đề xuất trên Nền tảng Nhãn trắng, Khách hàng sẽ thanh toán số tiền vé cho người phát hành vé từ người mà Khách hàng mua vé. Nếu có, Khách hàng cũng sẽ thanh toán một khoản phí dịch vụ ngoài giá vé (""Phí Dịch vụ""). Phí Dịch vụ sẽ được hiển thị cho khách hàng trước khi đặt vé và tách biệt với giá đề xuất.

Phí Dịch vụ cung cấp cho Khách hàng dịch vụ khách hàng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác do Virail cung cấp. Do đó, Phí Dịch vụ không thể hoàn trả sau khi giao dịch đã diễn ra.

Nếu bạn muốn hủy hoặc sửa đề xuất của Hãng vận chuyển Nhãn trắng mà bạn đã đặt chỗ, vui lòng tham khảo phần liên quan và/hoặc Câu hỏi thường gặp của Virail.

Phương thức thanh toán 

Các Ưu đãi của Nhà vận chuyển Nhãn trắng trên Nền tảng Nhãn trắng có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào để bao gồm hoặc loại trừ các phương thức thanh toán. Các phương thức thanh toán hiện tại bao gồm:

• Thẻ tín dụng (Mastercard/Visa)

• Google Pay

Nếu thanh toán được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc Google Pay, tài khoản của Khách hàng sẽ bị tính phí sau khi hoàn tất đặt vé. Tên chủ thẻ và chi tiết thẻ tín dụng sẽ được chuyển tiếp bởi Distribusion đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Hà Lan.

4. Chính sách hủy

Trong trường hợp hủy và/hoặc sửa đổi dịch vụ bởi Nhà vận chuyển, Khách hàng có theo quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc Điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển quyền yêu cầu từ Nhà vận chuyển hoàn lại số tiền đã thanh toán và/hoặc các quyền khác đối với Nhà vận chuyển theo quy định của pháp luật.

Chi tiết được cung cấp trong Điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển. Virail không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về việc hoàn lại bất kỳ số tiền nào, hoặc thiệt hại và/hoặc mất lợi nhuận, hoặc tổ chức dịch vụ vận chuyển thay thế. Nếu một Khách hàng muốn đảm bảo quyền lợi của mình khi đặt vé với một nhà vận chuyển, họ nên tự thông qua Điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển và/hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà vận chuyển để biết thêm thông tin. 

Trong trường hợp Khách hàng hủy ưu đãi đã đặt qua Nền tảng Nhãn trắng, quyền hủy bỏ phụ thuộc vào Điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển mà Khách hàng đã đặt ưu đãi đó. Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền, Phí Dịch vụ (nếu có) vẫn sẽ được giữ lại bởi Virail để cung cấp dịch vụ của mình. 

Nếu Nhà vận chuyển cho phép hủy bỏ/sửa đổi vé đã đặt trực tuyến, bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đều phụ thuộc vào Điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển tương ứng. Một liên kết có thể được cung cấp cho Khách hàng để cho phép sửa đổi đặt vé (hủy bỏ/sửa đổi) liên quan đến ưu đãi. Nếu không có liên kết nào được cung cấp, Khách hàng có thể liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của Virail để hỗ trợ trong việc thực hiện bất kỳ ưu đãi nào đã đặt mà cho phép hoàn lại và/hoặc sửa đổi, điều này được nhấn mạnh tại thời điểm đặt vé. Trong trường hợp Khách hàng đã đặt vé không hoàn lại hoặc không thể sửa đổi, Virail hoặc Đối tác Nhãn trắng (""Distribusion"") không thể cung cấp các dịch vụ này theo Điều khoản và điều kiện của ưu đãi đã đặt.

5. Dữ liệu cá nhân

Trong ngữ cảnh sử dụng Nền tảng Nhãn trắng của Khách hàng, Virail và/hoặc Distribusion có thể thu thập và xử lý một số dữ liệu cá nhân được cung cấp. Trong việc sử dụng Nền tảng, Khách hàng công nhận và chấp nhận việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bởi Virail và/hoặc Distribusion tuân thủ theo pháp luật hiện hành và các quy định của Chính sách bảo mật Nền tảng Nhãn trắng.

6. Sử dụng Nền tảng Nhãn trắng

Virail cấp quyền sử dụng không độc quyền, cá nhân và không chuyển nhượng cho Khách hàng để sử dụng Nền tảng Nhãn trắng và các dịch vụ, cho mục đích cá nhân và sử dụng riêng tư của Khách hàng, trên cơ sở không thương mại và tuân thủ mục đích của Nền tảng Nhãn trắng và các dịch vụ.

Khách hàng bị cấm sử dụng hoặc khai thác Nền tảng Nhãn trắng và các dịch vụ, và nội dung của chúng, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Virail. Đặc biệt, Khách hàng bị cấm:

- sử dụng Nền tảng Nhãn trắng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc hướng tới lợi nhuận nào;

- sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, phân phối, công khai đại diện và phổ biến Nền tảng Nhãn trắng, các dịch vụ và nội dung, ngoại trừ việc được ủy quyền rõ ràng bằng văn bản của Virail;

- giải mã và kỹ thuật đảo ngược Nền tảng Nhãn trắng hoặc các dịch vụ; hoặc

- trích xuất hoặc cố gắng trích xuất (ví dụ bằng cách sử dụng robot khai thác dữ liệu hoặc bất kỳ công cụ thu thập dữ liệu tương tự nào khác và/hoặc thực hiện ""cào dữ liệu trên màn hình"") dữ liệu của Nền tảng Nhãn trắng.

7. Vai trò của Virail

Virail như một trung gian cung cấp cho Khách hàng khả năng so sánh dịch vụ vận chuyển trước khi kết thúc giao dịch thông qua (a) chuyển hướng đến Đối tác, hoặc (b) thông qua Nền tảng Nhãn trắng được cung cấp bởi Distribusion. Các Điều khoản và Điều kiện được đề cập ở đây liên quan đến (b) và việc kết thúc giao dịch thông qua Nền tảng Nhãn trắng. Trong tình huống này, Virail - trong phần lớn trường hợp - không phải là đối tác hợp đồng liên quan đến bất kỳ Ưu đãi Nhãn trắng nào cũng như - trong bất kỳ trường hợp nào - dịch vụ vận chuyển liên quan đến Ưu đãi đó. Bằng việc chấp nhận Điều khoản và Điều kiện Nhãn trắng, Khách hàng đồng ý và hiểu rằng Virail không phải là bên tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng và Hãng vận chuyển.

Virail không cung cấp bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào cũng như không hoạt động như Hãng vận chuyển. Virail hoạt động như một trung gian giữa Khách hàng và Hãng vận chuyển thông qua Nền tảng Nhãn trắng của Distribusion. Virail không chịu trách nhiệm về dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi Hãng vận chuyển cũng như các dịch vụ có sẵn trên Nền tảng Nhãn trắng được cung cấp bởi Distribusion. Các mục Virail không chịu trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

8. Hoạt động, tính sẵn có và chức năng của Nền tảng

Virail sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng Nền tảng Nhãn trắng luôn có thể truy cập. Tuy nhiên, Nền tảng có thể tạm thời hoặc hoàn toàn bị đình chỉ mà không cần thông báo trước, trong một số trường hợp như bảo dưỡng, di dời, cập nhật, thay đổi vận hành hoặc khó khăn kỹ thuật liên quan đến Nền tảng và/hoặc bất kỳ mục nào liên quan có thể hạn chế việc sử dụng và truy cập.

Virail giữ quyền sửa đổi hoặc đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, toàn bộ hoặc một phần, cá nhân hoặc tổng quát quyền truy cập vào Nền tảng Nhãn trắng hoặc các tính năng của nó.

9. Luật áp dụng và thẩm quyền

Điều khoản và Điều kiện Nhãn trắng được viết bằng tiếng Anh và tuân theo pháp luật Đức. Các Điều khoản và Điều kiện có thể được dịch từ phiên bản tiếng Anh sang các ngôn ngữ bổ sung tùy thuộc vào địa điểm của Virail. Trong mọi trường hợp, bản sao tiếng Anh gốc là đối tượng và luôn tuân theo pháp luật Đức. Nơi thẩm quyền là Berlin.

10. Thông tin liên hệ

Công ty mà Khách hàng nên liên hệ sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại yêu cầu:

Đại lý Du lịch Trực tuyến Virail GmbH (OTA) Điều khoản và Điều kiện

Giới thiệu

Virail GmbH - bên cạnh các dịch vụ tìm kiếm được cung cấp qua việc tổng hợp các Đối tác - cũng có thể cho phép Khách hàng đặt các dịch vụ vận chuyển của bên thứ ba thông qua nền tảng thanh toán nội bộ nơi Virail hoạt động như một Đại lý Du lịch Trực tuyến (OTA). Sử dụng nền tảng này, Khách hàng có thể mua và nhận vé trực tiếp từ Virail GmbH.

Các Điều khoản và Điều kiện này là cụ thể cho các dịch vụ do Virail và giải pháp OTA của nó cung cấp.

Sử dụng Dịch vụ

Dịch vụ Vận chuyển

Virail không cung cấp bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào cho Khách hàng. Nhà vận chuyển là bên duy nhất cung cấp dịch vụ vận chuyển, và chịu trách nhiệm về việc xuất vé, điều kiện và hợp đồng vận chuyển và xuất vé. Trong hầu hết các trường hợp, Virail không phải là đối tác hợp đồng cho việc xuất vé vì việc này do Nhà vận chuyển xử lý. Trong trường hợp này, Virail không chịu trách nhiệm cho hợp đồng đó.

Khách hàng do đó thừa nhận rằng việc xuất vé và các mục liên quan như đặt chỗ, hành lý, và nâng cấp, do đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện (T&C) của Nhà vận chuyển liên quan mà Khách hàng đặt vé, và chúng được chấp nhận khi đặt vé với Nhà vận chuyển đó thông qua nền tảng thanh toán của chúng tôi.

Thông tin Cung cấp

Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp là đúng sự thật, hợp lệ và hiện tại khi mua vé thông qua nền tảng thanh toán của Virail. Virail và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của nó có quyền xác minh mọi dữ liệu được Khách hàng gửi vì mục đích minh bạch và phát hiện gian lận.

Khách hàng cũng chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và chi phí liên quan đến việc cung cấp thông tin không chính xác. Khi gửi thông tin này trong quá trình đặt vé, Khách hàng cần lưu ý rằng họ đang tiến hành theo các điều khoản và điều kiện của Nhà vận chuyển, được truy cập trong quá trình đặt vé.

Giá và Thanh toán

Giá

Virail không chịu trách nhiệm về giá do Nhà vận chuyển quy định. Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về giá, họ nên liên hệ trực tiếp với Nhà vận chuyển.

Khách hàng cũng có thể gặp phải các mức giá khác nhau được hiển thị cho các đề nghị trên trang kết quả. Điều này là do việc sử dụng bộ nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu trên kết quả tìm kiếm và/hoặc các trang liên quan khác và các chuyển đổi tiền tệ để phản ánh giá bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Bộ nhớ đệm được sử dụng để cung cấp kết quả nhanh hơn cho Khách hàng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời giới hạn tải trên hệ thống của Đối tác.

Giá hiển thị trên trang thanh toán là giá 'trực tiếp' do các Đối tác Bên Thứ Ba của chúng tôi cung cấp, và đó là giá mà Khách hàng sẽ trả. Khách hàng phải đồng ý với các T&C của Nhà vận chuyển và Virail trước khi mua vé. Do đó, Khách hàng chấp nhận trách nhiệm cho việc mua của mình và chấp nhận chính sách hoàn tiền và sửa đổi của Nhà vận chuyển khi hoàn tất giao dịch mua.

Phí Dịch vụ

Đối với Phí Dịch vụ, Virail cung cấp cho Khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác. Do đó, Phí Dịch vụ không được hoàn lại khi giao dịch đã xảy ra. Phí Dịch vụ được liệt kê riêng biệt trong quá trình thanh toán và có thể thay đổi dựa trên vé được mua.

Phí Xử lý Thẻ

Phí Xử lý Thẻ bổ sung có thể được áp dụng cho việc sử dụng một số phương thức thanh toán và/hoặc tiền tệ nhất định. Các khoản phí này không được hoàn lại và sẽ được tự động phát hiện trong quá trình thanh toán với phí tương ứng được áp dụng nếu có.

Phí Hủy

Cũng như việc mua vé, một giao dịch có thể kích hoạt một khoản phí xử lý thẻ để hoàn lại vé. Khoản phí này sẽ được tự động phát hiện và khấu trừ trong quá trình hoàn tiền.

Thanh toán

Trong quá trình thanh toán, Khách hàng sẽ được yêu cầu xác nhận các T&C của cả Virail và Nhà vận chuyển mà Khách hàng chọn. Cả hai T&C này đều có sẵn trên trang thanh toán và có thể xem trực tiếp. Khách hàng cũng sẽ được thông báo trên trang này về chính sách hoàn tiền của Nhà vận chuyển. Khách hàng nên kiểm tra kỹ các chi tiết nhập vào trong quá trình thanh toán, vì thông tin sai có thể dẫn đến vấn đề với việc đặt vé. Virail không thể sửa đổi hoặc thay đổi các đặt vé. Mọi thay đổi cần thiết phải được chấp thuận và thực hiện thông qua Nhà vận chuyển. Virail chỉ có thể hủy và gửi lại vé trong trường hợp Khách hàng chưa nhận được vé điện tử của họ.

Khi thanh toán đã được hoàn tất bởi Khách hàng, Khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trang xác nhận và sẽ nhận được email với vé điện tử của họ. Trong trường hợp khách hàng chưa nhận được vé điện tử, họ nên kiểm tra thư mục spam hoặc chờ một khoảng thời gian để vé đến. Nếu không, Khách hàng nên liên hệ với Virail và chúng tôi có thể gửi lại vé.

Phương thức Thanh toán

Tất cả các phương thức thanh toán có thể được sử dụng được liệt kê trong quá trình thanh toán. Các phương thức thanh toán có thể thay đổi theo quốc gia và theo thời gian khi các phương thức thanh toán được thêm vào/loại bỏ.

Gian lận

Trong trường hợp nghi ngờ gian lận, Virail có quyền không công nhận đặt vé của Khách hàng và hủy giao dịch. Nếu Khách hàng tin rằng nghi ngờ của chúng tôi là sai, Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quyết định chống lại Khách hàng, nhưng Virail có thể giữ nguyên quyết định không phục vụ Khách hàng dựa trên nghi ngờ gian lận hoặc các hoạt động đáng ngờ khác.

Thay đổi hoặc Hủy bỏ

Virail hiện không cho phép Khách hàng sửa đổi vé hoặc đặt vé. Virail hiển thị các T&C của từng Nhà vận chuyển trong quá trình thanh toán. Nếu Nhà vận chuyển cho phép vé có thể đổi được và/hoặc hoàn lại, điều này phụ thuộc vào quyết định của Nhà vận chuyển, độc lập với chính sách của Virail liên quan đến Thay đổi và Hủy bỏ.

Nếu Khách hàng mua vé cần thay đổi, Nhà vận chuyển nên được liên hệ trực tiếp. Trong trường hợp Nhà vận chuyển cho phép thay đổi, chúng tôi sẽ có thể xử lý thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ khoản hoàn tiền hoặc thay đổi nào mà không có sự chấp thuận của Nhà vận chuyển.

Bồi thường

Trách nhiệm của Virail giới hạn ở các dịch vụ được cung cấp như một Đại lý Du lịch Trực tuyến. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào, và Khách hàng cần liên hệ với Nhà vận chuyển về mọi vấn đề liên quan đến hành trình của họ. Mọi yêu cầu liên quan đến các vấn đề về hành trình phải được gửi trực tiếp đến Nhà vận chuyển.

Nếu bạn là Khách hàng trong Liên minh Châu Âu, bạn có thể tìm thấy quyền của mình dưới đây:

Virail sẽ theo quyết định của mình cố gắng giúp Khách hàng đảm bảo họ nhận được mức độ chăm sóc đúng với đặt vé của họ và các T&C đã đề ra bởi Nhà vận chuyển. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào được Nhà vận chuyển đưa ra, và các Nhà vận chuyển cuối cùng là bên chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả bồi thường hoặc hỗ trợ được quy định trong các T&C của họ.

Vấn đề Kỹ thuật

Virail cố gắng đảm bảo hoạt động kỹ thuật liên tục và dịch vụ không bị gián đoạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm về sự sẵn sàng và truy cập liên tục của dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm điều này. Điều này đặc biệt áp dụng cho các sự cố kỹ thuật và thất bại, cũng như bất kỳ thiệt hại nào có thể gây ra từ đó.

Trong trường hợp sự cố kỹ thuật dẫn đến mất mát cho Khách hàng của chúng tôi, Virail có thể theo quyết định của mình cung cấp một khoản hoàn tiền. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể xem xét một khoản hoàn tiền tiềm năng dựa trên một số điều kiện;

Dữ liệu Cá nhân

Thông tin về quyền của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của họ có thể được tìm thấy trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Giới hạn Trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Virail không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mất lợi nhuận, dữ liệu và thiện chí, cũng như gián đoạn dịch vụ, hỏng hệ thống hoặc mất mát hoặc căng thẳng tinh thần, thể chất hoặc cảm xúc phát sinh từ, hoặc kết nối với, việc sử dụng hoặc không thể truy cập trang web này. Trách nhiệm của Virail và của nhân viên của chúng tôi giới hạn ở ý chí cố tình và sự cẩu thả nghiêm trọng. Giới hạn này không áp dụng cho các yêu cầu theo Đạo luật Trách nhiệm Sản phẩm Đức không phải vi phạm nghiêm trọng của hợp đồng.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Hoàn tiền, vui lòng truy cập Virail tại Trung tâm Hỗ trợ. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected].