Chuyến bay đến Nam Kinh: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thượng Hải đến Nam Kinh 56,59 $ 13 giờ 52 phút 151 13:40 23:10 270 km
Bay từ Bắc Kinh đến Nam Kinh 215,59 $ 2 giờ 8 phút 8 08:30 23:05 898 km
Bay từ Quảng Châu đến Nam Kinh 186,66 $ 13 giờ 54 phút 175 07:15 05:15 1.133 km
Bay từ Thâm Quyến đến Nam Kinh 129,30 $ 6 giờ 13 phút 25 13:05 17:30 1.155 km
Bay từ Trùng Khánh đến Nam Kinh 99,72 $ 7 giờ 59 phút 25 12:00 23:55 1.199 km


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Bay từ Thiên Tân đến Nam Kinh 266,16 $ 16 giờ 34 phút 107 07:00 22:45 800 km
Bay từ Vũ Hán đến Nam Kinh 77,21 $ 16 giờ 36 phút 142 06:40 23:30 459 km
Bay từ Nam Sung đến Nam Kinh 316 $ 26 giờ 7 phút 29 02:20 20:45 1.212 km
Bay từ Hàng Châu đến Nam Kinh 230,87 $ 10 giờ 6 phút 25 14:00 07:40 237 km
Bay từ Tế Nam đến Nam Kinh 135,21 $ 18 giờ 17 phút 137 06:30 23:20 538 km