Tàu đến Hải Phòng: lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng - - - - - 1.117 km
Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 $ 2 giờ 37 phút 3 13:00 01:15 89 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Hải Phòng - - - - - 557 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Hải Phòng - - - - - 499 km
Tàu từ Thành Phố Nam Định đến Hải Phòng - - - - - 71 km