• Cuộc hành trình bên ngoài
  • Chuyến khứ hồi
Tìm vé rẻ nhất
cho Ninh Bình
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ninh Bình 40,24 $ 31 giờ 3 phút 3 06:00 21:55 1.051 km
Tàu từ Hà Nội đến Ninh Bình 6,17 $ 2 giờ 13 phút 9 06:00 22:15 86 km
Tàu từ Đà Nẵng đến Ninh Bình 25,05 $ 13 giờ 59 phút 3 02:22 23:23 523 km
Tàu từ Thành phố Huế đến Ninh Bình 19,63 $ 11 giờ 27 phút 9 02:09 02:31 455 km
Tàu từ Nha Trang đến Ninh Bình 28,93 $ 23 giờ 45 phút 3 10:55 22:53 955 km
Logo