• Cuộc hành trình bên ngoài
  • Chuyến khứ hồi

Tìm chỗ ở

Tìm vé rẻ nhất
cho Hải Phòng
Chuyến đi Giá tốt nhất Thời gian hành trình Các kết nối mỗi ngày Khởi hành đầu tiên Khởi hành cuối cùng Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 41,50 $ 37 giờ 1 14:00 13:30 1.117 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng 2,50 $ 2 giờ 50 phút 29 08:00 19:30 89 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 19,97 $ 17 giờ 12 phút 3 04:18 15:45 557 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 19,25 $ 16 giờ 12 phút 2 16:30 08:42 499 km
Xe buýt từ Thành Phố Nam Định đến Hải Phòng 12,94 $ 4 giờ 40 phút 4 12:30 00:40 71 km
Logo