Các xe buýt đến Hải Phòng: thời gian, lịch trình, giá và vé

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Chuyến đi

Giá tốt nhất

Thời gian hành trình

Các kết nối mỗi ngày

Khởi hành đầu tiên

Khởi hành cuối cùng

Khoảng cách
Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng 41,50 $ 37 giờ 1 14:00 13:30 1.117 km
Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng 6,67 $ 2 giờ 52 phút 32 09:45 19:30 89 km
Xe buýt từ Đà Nẵng đến Hải Phòng 19,97 $ 18 giờ 24 phút 3 14:18 14:18 557 km
Xe buýt từ Thành phố Huế đến Hải Phòng 16,06 $ 16 giờ 12 phút 2 16:30 16:30 499 km
Xe buýt từ Thành Phố Nam Định đến Hải Phòng 12,94 $ 4 giờ 40 phút 4 12:30 00:40 71 km