Tìm một xe buýt từ Mũi Né đến Thành phố Hồ Chí Minh

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Mũi Né đến Thành phố Hồ Chí Minh

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Mũi Né đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Lộ trình từ Mũi Né đến Thành phố Hồ Chí Minh được phục vụ hàng ngày bởi 26 xe buýt khởi hành từ từ các ga Mui Ne Hanh Cafe, Phan Thiet HanhCafe, Phan Thiet Kumho, Mui Ne Sinh và đến tới các ga tại Ho Chi Minh Hanh Cafe, Mien Dong, Ho Chi Minh City Sinh.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 4 giờ 30 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 01:00. Chuyến cuối vào lúc 17:00.