Tìm một xe buýt từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Lộ trình từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh được phục vụ hàng ngày bởi 2 xe buýt khởi hành từ từ ga Hai Phong HoangLong và đến tới ga tại Ho Chi Minh.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 38 giờ. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 09:00. Chuyến cuối vào lúc 19:30.