Tìm một chuyến tàu từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Mũi Né

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Mũi Né

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Mũi Né.

Lộ trình từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Mũi Né được phục vụ bởi 8 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Thap Cham và đến tới ga của Binh Thuan.
Thời gian trung bình của hành trình là 2 giờ 32 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 07:58. Chuyến cuối vào lúc 22:46.