Tìm một chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Mũi Né

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Đà Nẵng đến Mũi Né

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Mũi Né.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Mũi Né được phục vụ bởi 24 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Tam Ky, Danang, Nui Thanh, Tra Kieu, Phu Cang và đến tới ga của Binh Thuan.
Thời gian trung bình của hành trình là 14 giờ 11 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 00:04. Chuyến cuối vào lúc 22:36.