Tìm một chuyến tàu từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Đà Nẵng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Đà Nẵng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Đà Nẵng.

Lộ trình từ Phan Rang-Tháp Chàm đến Đà Nẵng được phục vụ bởi 46 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Thap Cham và đến tại ga của Tam Ky, Danang, Nui Thanh, Tra Kieu, Phu Cang.
Thời gian trung bình của hành trình là 11 giờ 24 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 01:19. Chuyến cuối vào lúc 21:24.