Tìm một chuyến tàu từ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH đến NINH BÌNH, TỈNH TIỀN GIANG

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang được phục vụ bởi 2 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Ho Chi Minh City và đến tới ga của Ninh Binh.
Thời gian trung bình của hành trình là 7 giờ 9 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:25. Chuyến cuối vào lúc 09:00.