Tìm một chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ bởi 14 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Ho Chi Minh City và đến tới ga của Thap Cham.
Thời gian trung bình của hành trình là 6 giờ 2 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:00. Chuyến cuối vào lúc 22:50.