Tìm một chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang được phục vụ bởi 20 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Ho Chi Minh City và đến tới ga của Nha Trang.
Thời gian trung bình của hành trình là 7 giờ 51 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:00. Chuyến cuối vào lúc 22:25.