Tìm một chuyến tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Nha Trang đến Thành phố Huế.

Lộ trình từ Nha Trang đến Thành phố Huế được phục vụ bởi 25 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Nha Trang và đến tại ga của Tam Ky, Hue, Nui Thanh, Tra Kieu, Phu Cang.
Thời gian trung bình của hành trình là 11 giờ 17 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 03:21. Chuyến cuối vào lúc 23:51.