Tìm một chuyến tàu từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế.

Lộ trình từ Ninh Bình, Tỉnh Tiền Giang đến Thành phố Huế được phục vụ bởi 3 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Ninh Binh và đến tới ga của Hue.
Thời gian trung bình của hành trình là 11 giờ 22 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 08:22. Chuyến cuối vào lúc 22:22.