Tìm một chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế được phục vụ bởi 35 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Nui Thanh, Tam Ky, Tra Kieu, Danang, Phu Cang và đến tại ga của Hue, Nui Thanh, Tam Ky, Phu Cang, Tra Kieu.
Thời gian trung bình của hành trình là 2 giờ 35 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 00:05. Chuyến cuối vào lúc 23:04.