Tìm một chuyến tàu từ Nha Trang đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Nha Trang đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Nha Trang đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Nha Trang đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ bởi 15 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Nha Trang và đến tới ga của Thap Cham.
Thời gian trung bình của hành trình là 1 giờ 52 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 01:11. Chuyến cuối vào lúc 21:35.