Tìm một xe buýt từ Hải Phòng đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Hải Phòng đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Hải Phòng đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Hải Phòng đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ hàng ngày bởi 2 xe buýt khởi hành từ từ ga Hai Phong HoangLong và đến tới ga tại Ninh Thuan HoangLong.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 28 giờ 30 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 19:00. Chuyến cuối vào lúc 19:30.