Tìm một xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ hàng ngày bởi 6 xe buýt khởi hành từ từ ga Mien Dong và đến tới ga tại Ninh Thuan HoangLong.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 7 giờ 15 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 07:00. Chuyến cuối vào lúc 21:00.