Tìm một xe buýt từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ hàng ngày bởi 4 xe buýt khởi hành từ từ ga Hanoi Nuoc Ngam Station và đến tới ga tại Ninh Thuan HoangLong.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 28 giờ. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 07:00. Chuyến cuối vào lúc 21:30.