Tìm một xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng được phục vụ hàng ngày bởi 1 xe buýt khởi hành từ từ ga Mien Dong và đến tới ga tại Hai Phong HoangLong.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 37 giờ. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 18:30.