Tìm một xe buýt từ Sapa đến Hà Nội

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Sapa đến Hà Nội

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Sapa đến Hà Nội.

Lộ trình từ Sapa đến Hà Nội được phục vụ hàng ngày bởi 18 xe buýt khởi hành từ từ các ga Sa Pa SapaExpress, Sapa SSB, Sapa Union 17, Truly Hagiang 36 L Ng Nh C A, Sapa GreenLion và đến tới các ga tại Hanoi SapaExpress, Hanoi SSB, Hanoi SB, No 15 Luong Ngoc Quyen, 194 Tran Quang Khai, Hanoi GreenLion.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 5 giờ 44 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 07:00. Chuyến cuối vào lúc 21:45.