Tìm một xe buýt từ Sapa đến Hà Nội

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Xe buýt từ Sapa đến Hà Nội

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Sapa đến Hà Nội.

Lộ trình từ Sapa đến Hà Nội được phục vụ hàng ngày bởi 15 xe buýt khởi hành từ từ các ga Sapa SSB, Sa Pa SapaExpress, Sapa GreenLion và đến tới các ga tại Hanoi SSB, Hanoi SB, Hanoi SapaExpress, Hanoi GreenLion.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 5 giờ 44 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 07:45. Chuyến cuối vào lúc 21:45.