Tìm một chuyến tàu từ Sapa đến Hà Nội

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Sapa đến Hà Nội

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Sapa đến Hà Nội.

Lộ trình từ Sapa đến Hà Nội được phục vụ bởi 22 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Sapa, Sapa Lao Cai và đến tại ga của Hanoi, Gia Lam, Vinh Yen, Yen Vien, Viet Tri.
Thời gian trung bình của hành trình là 7 giờ 35 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 10:05. Chuyến cuối vào lúc 21:40.