Tìm một chuyến tàu từ Hà Nội đến Sapa

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Hà Nội đến Sapa

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Hà Nội đến Sapa.

Lộ trình từ Hà Nội đến Sapa được phục vụ bởi 28 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hanoi, Gia Lam, Yen Vien, Vinh Yen, Viet Tri và đến tại ga của Sapa, Sapa Lao Cai.
Thời gian trung bình của hành trình là 7 giờ 59 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:10. Chuyến cuối vào lúc 23:52.