Tìm một chuyến tàu từ Diêu Trì đến Đà Nẵng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Diêu Trì đến Đà Nẵng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Diêu Trì đến Đà Nẵng.

Lộ trình từ Diêu Trì đến Đà Nẵng được phục vụ bởi 4 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Dieu Tri và đến tới ga của Danang.
Thời gian trung bình của hành trình là 5 giờ 10 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 07:11. Chuyến cuối vào lúc 21:17.