Tìm một chuyến tàu từ Mũi Né đến Đà Nẵng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Mũi Né đến Đà Nẵng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Mũi Né đến Đà Nẵng.

Lộ trình từ Mũi Né đến Đà Nẵng được phục vụ bởi 16 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Binh Thuan và đến tại ga của Danang, Tam Ky, Nui Thanh, Phu Cang, Tra Kieu.
Thời gian trung bình của hành trình là 13 giờ 18 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 01:10. Chuyến cuối vào lúc 23:20.