Tìm một chuyến tàu từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng


Tìm kiếm vé rẻ nhất cho chuyến đi của bạn

Chi tiết hành trình

Giá tốt nhất 4,98$
Thời gian hành trình 2 giờ 36 phút
Các kết nối mỗi ngày 20
Khởi hành đầu tiên: 03:26
Khởi hành cuối cùng: 23:47
Khoảng cách 122km

Tàu từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.

Lộ trình từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng được phục vụ bởi 20 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Quang Ngai và đến tại ga của Nui Thanh, Tam Ky, Danang, Tra Kieu, Phu Cang.
Thời gian trung bình của hành trình là 2 giờ 36 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 03:26. Chuyến cuối vào lúc 23:47.

Các chuyến tàu từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng