Tìm một chuyến tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng.

Lộ trình từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng được phục vụ bởi 54 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Nui Thanh, Tam Ky, Hue, Tra Kieu, Phu Cang và đến tại ga của Danang, Nui Thanh, Tam Ky, Tra Kieu, Phu Cang.
Thời gian trung bình của hành trình là 2 giờ 35 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 03:17. Chuyến cuối vào lúc 22:28.