Tìm một chuyến tàu từ Đồng Hới đến Thành phố Huế

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Đồng Hới đến Thành phố Huế

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đồng Hới đến Thành phố Huế.

Lộ trình từ Đồng Hới đến Thành phố Huế được phục vụ bởi 5 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Dong Hoi và đến tới ga của Hue.
Thời gian trung bình của hành trình là 3 giờ 6 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 05:35. Chuyến cuối vào lúc 19:40.