Tìm một xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang được phục vụ hàng ngày bởi 19 xe buýt khởi hành từ từ các ga Mien Tay Bus Station, Mien Dong và đến tới ga tại Nha Trang Southern Bus.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 10 giờ. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 08:00. Chuyến cuối vào lúc 22:00.