Tìm một xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang.

Lộ trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang được phục vụ hàng ngày bởi 19 xe buýt khởi hành từ từ các ga Ho Chi Minh City Sinh, Ho Chi Minh Hanh Cafe, Mien Tay Bus Station, Mien Dong và đến tới các ga tại Nha Trang Sinh, Nha Trang Hanh Cafe, Nha Trang Southern Bus.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 10 giờ. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 07:00. Chuyến cuối vào lúc 21:30.