Tìm một xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Lộ trình từ Hà Nội đến Hải Phòng được phục vụ hàng ngày bởi 16 xe buýt khởi hành từ từ các ga Hanoi Nuoc Ngam Station, Ben Got HL và đến tới các ga tại Hai Phong HoangLong, Hai Phong HL.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 1 giờ 23 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 06:30. Chuyến cuối vào lúc 19:30.