Tìm một chuyến tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Lộ trình từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh được phục vụ bởi 10 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hanoi, Giap Bat và đến tới ga của Ho Chi Minh City.
Thời gian trung bình của hành trình là 9 giờ 27 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:00. Chuyến cuối vào lúc 22:20.