Tìm một chuyến tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Lộ trình từ Hà Nội đến Hải Phòng được phục vụ bởi 14 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hanoi, Gia Lam, Long Bien và đến tại ga của Thuong Ly, Haiphong, Hai Phong.
Thời gian trung bình của hành trình là 2 giờ 35 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:00. Chuyến cuối vào lúc 18:27.