Tìm một chuyến tàu từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi

Tàu từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ bởi 9 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hanoi, Giap Bat và đến tới ga của Thap Cham.
Thời gian trung bình của hành trình là 8 giờ 29 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:00. Chuyến cuối vào lúc 22:20.