Tìm một chuyến tàu từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Hà Nội đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ bởi 12 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hanoi, Giap Bat và đến tới ga của Thap Cham.
Thời gian trung bình của hành trình là 10 giờ 17 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:00. Chuyến cuối vào lúc 22:20.