Tìm một chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Phan Rang-Tháp Chàm

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Đà Nẵng đến Phan Rang-Tháp Chàm

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Phan Rang-Tháp Chàm.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Phan Rang-Tháp Chàm được phục vụ bởi 27 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Tam Ky, Danang, Nui Thanh, Tra Kieu, Phu Cang và đến tới ga của Thap Cham.
Thời gian trung bình của hành trình là 11 giờ 40 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 00:04. Chuyến cuối vào lúc 22:36.