Tìm một xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Hà Nội đến Thành phố Huế.

Lộ trình từ Hà Nội đến Thành phố Huế được phục vụ hàng ngày bởi 11 xe buýt khởi hành từ từ các ga Hanoi Nuoc Ngam Station, Hanoi SSB, Hanoi Sinh và đến tới các ga tại Quang Nam HoangLong, Phia Nam Hue Bus Station, Hue SSB, Hoi An SSB, Hue Sinh.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 14 giờ 28 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 07:00. Chuyến cuối vào lúc 21:30.